Office work

A creative and open work environment is for many a prerequisite to deliver innovative ideas and products. A Swedish workplace is usually informal

Office work

It is common for dress to be casual, work hours flexible and discussions open, and people usually call the boss by her or his first name.
Early action to promote digitalisation has meant that Sweden is now one of the most connected countries in the world with one of the highest rates of computer, internet and mobile penetration.

Skånegatan

Office work

OFFICE

null

Skånegatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu