Demonstration

The people of Sweden have the right to take part in demonstrations, freedom of speech, a free press and the right to scrutinise those in power

Demonstration

This freedom is about creating an equal society. The picture shows a demonstration to prevent worldwide mortality in childbirth.
The freedom to express oneself in speech and writing is one of the basic human rights. In Sweden, this freedom stems from the world’s first constitutionally protected freedom of the press legislation, the Swedish Freedom of the Press Act of 1766.

Skånegatan

Demonstration

STORE

null

Skånegatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu