Beach life

Sudersand beach on Fårö, is one of the nicest beaches on Gotland. Its a long and wide beach with fine grained sand and with a shallow child-friendly bay

Beach life

The beach is lovely for walking and recreation, all year round.

Skånegatan

Beach life

STORE

null

Skånegatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Menu